White Clinic | Dịch vụ nha khoa, điều trị và chăm sóc da

White Clinic | Dịch vụ nha khoa, điều trị và chăm sóc da

White Clinic | Dịch vụ nha khoa, điều trị và chăm sóc da

Liệu pháp Thermage là gì?

Thermage là công nghệ sử dụng sóng vô tuyến RF (radiofrequency) đơn cự